HYDROTERAPIA

Hydroterapia

W wielu ośrodkach SPA wykorzystuje się hydroterapię, która jest jednym z działów fizjoterapii. Hydroterapia inaczej wodolecznictwo, akwaterapia wykorzystuje metodę leczenia bodźcowego polegającą na zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach: ciekłej, stałej lub gazowej. Stosuje się również wodę wzbogaconą o określone składniki mineralne. Woda wykorzystywana w terapiach ma odpowiednią temperaturę i ciśnienie. Wodolecznictwo jest stosowane od wieków jako forma niwelowania stresu i forma leczenia. Wyróżnia się wiele zabiegów w hydroterapii m.in…