KASZEL

KASZEL

Kaszel

Kaszel powstaje na skutek gwałtownego wydalenia powietrza z dróg oddechowych w celu oczyszczenia ich z zalegających substancji drażniących. Odruch ten jest często wywoływany przez nadmierne ilości wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych, ale może także być reakcją obronną na kurz, pyłki roślin i inne zanieczyszczenia dostające się do płuc. Napad kaszlu może być także spowodowany przez pokarmy lub płyny, które dostały się do tchawicy. Regularnie występujący przerywany kaszel bywa też niekiedy…