Przedwczesny wytrysk

Przedwczesny wytrysk. Co to jest ? Jest to dysfunkcja polegająca na występowaniu wytrysku wcześniej niż tego…