Guzy mózgu

GUZY MÓZGU – Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego rozwijają się w tkankach mózgowia i rdzenia kręgowego. Są one pierwotne lub przerzutowe.
Guzem mózgu nazywamy nie tylko guz, ale także wszystkie nieprawidłowe tkanki rozwijające się w czaszce, która normalnie wypełniona jest przez mózg. Zmiana taka może być łagodna lub złośliwa, jednakże obydwa rodzaje są groźne dla życia, gdyż powodują ucisk na mózg, ograniczony kośćmi czaszki. Najczęstszym złośliwym nowotworem mózgu jest glejak(glioma), stanowiący ok.45% pierwotnych nowotworów mózgu. Zarówno glejaki, jak i inne pierwotne złośliwe nowotwory mózgu rzadko dają odległe przerzuty. Szybkość wzrostu tych nowotworów jest bardo różna: niektóre mogą rozwijać się bezobjawowo przez lata, inne szybko doprowadzają do śmierci.

W ostatnich latach obserwuje się trudny do wytłumaczenia wzrost częstotliwości występowania pierwotnych nowotworów mózgu, zwłaszcza u dzieci i młodych osób.

Objawy guza mózgu to:

Wzmożone ciśnienie czaszkowe, ból głowy, chwiejny chód, nudności, wymioty, niewyraźna mowa, zaburzenia połykania, podwójne widzenie, wodogłowie, drgawki, niedowłady, nadmierne przyjmowanie płynów, zwiększona ilość oddawanego moczu, pogorszenie ostrości widzenia, ubytki pola widzenia, zaburzenia wzrostu.

 

Leczenie guza mózgu:

Im guz jest bardziej odgraniczony od sąsiadujących tkanek, a tym samym mniej rozlany (naciekający), tym łatwiejszy jest chirurgiczny zabieg usunięcia (resekcja).

Stosuję się również chemioterapię, radioterapię (brachyterapia i teleradioterapia, w tym gamma knife) oraz terapie eksperymentalne – m.in. terapie genowe, immunoterapie czy wirusoterapie.

 

Badania diagnostyczne:

Pewne charakterystyczna dolegliwości z sprawiają, że budzi się podejrzenie raka mózgu. Rozpoznanie umożliwiają badania obrazujące, takie jak badanie rentgenowskie, tomografia komputerowa mózgu czy tez badanie rezonansu magnetycznego. Czy guz jest złośliwy, czy łagodny, pozwala stwierdzić jedynie badanie mikroskopowe drobnych części guza(biopsja).