MANGAN

Mangan (Mn, Manganum) pierwiastek należący do mikroelementów. Organizm dorosłego człowieka zawiera 10-20 mg manganu. Dzienne zapotrzebowanie na mangan u dorosłych waha się 2,5-5 mg. Najwięcej tego pierwiastka u człowieka występuje w kościach, włosach, wątrobie, trzustce i nerkach. Niemowlęta posiadają 10 krotnie więcej tego pierwiastka niż dorośli.

Funkcje:

– bierze udział w procesach krwiotwórczych

– razem z żelazem, miedzią i kobaltem w chodzi w skład wielu enzymów

– uczestniczy w syntezie i metabolizmie cholesterolu, kwasów tłuszczowych, glikoprotein i kwasów nukleinowych, syntezie dopaminy

– aktywuje syntezę mukopolisacharydów

– niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mózgu

Objawy niedoboru manganu:

– zaburzenia kostne, demineralizacja kości

– zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego

– niedokrwistość

Źródła manganu:

– herbata

– ziarna zbóż

– rośliny strączkowe

– składnik preparatów witaminowo-mineralnych

Objawy przedawkowania manganu:

– zaburzenia neurologiczne

– nadpobudliwość

– niedokrwistość mikrocytowa

– locura manganica

– stłuszczenie i marskość wątroby

 

Źródło: Apteka internetowa