Nota Prawna

Twoje-zdrowie.com.pl ma charakter wyłącznie informacyjno-reklamowy.

Autorzy Twoje-zdrowie.com.pl nie utożsamiają się i nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie prywatne opinie wyrażane na jego łamach przez użytkowników.

Serwis Twoje-zdrowie.com.pl nie świadczy żadnych usług związanych ze sprzedażą leków, produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety. Portal Twoje-zdrowie.com.pl nie podlega przepisom ustawy z dnia 6 września 2001r – Prawo farmaceutyczne (Dz.U.04.53.533) i ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, wraz z przepisami wykonawczymi.

Zespół redagujący dołożył wszelkich starań, aby podawane przez niego informacje były kompletne i rzeczowe, jednak nie ponosi on odpowiedzialności za ewentualne błędy, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w Twoje-zdrowie.pl

Przed zastosowaniem się do treści medycznych zawartych na naszych stronach należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem, do którego zawsze należy ostateczna decyzja dotycząca ich użycia. Za zastosowanie się do informacji zawartych w Twoje-zdrowie.com.pl bez należnej konsultacji z lekarzem, autorzy i konsultanci portalu nie będą ponosić żadnych konsekwencji prawnych.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wtórna publikacja lub rozpowszechnianie treści publikowanych przez Twoje-zdrowie.com.pl oraz opinii jego czytelników, umieszczonych na każdym ekranie serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządu witryny Twoje-zdrowie.com.pl zabronione.

Twoje-zdrowie.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go.