Ropnie mnogie pach

ROPNIE MNOGIE PACH to głębokie zapalne guzy, które mają skłonność do rozmiękania i tworzenia blizn. Schorzenie wywołane jest zakażeniem gruczołów potowych przez bakterie, najczęściej gronkowce, często razem z bakteriami Gram-ujemnymi (Proteus, Escherichia). Jak sama nazwa wskazuje guzy pojawiają się głównie w okolicy pach, mogą również pojawić się w okolicy narządów płciowych, odbytu lub brodawek sutkowych u kobiet. Zmiany pojawiają się w okresie pokwitania, gdyż choroba dotyczy gruczołów potowych. Niekiedy chorobie towarzyszą zaburzenia hormonalne, zwykle podwyższony poziom męskich hormonów płciowych. Zmiany te są mylnie rozpoznawane jako czyraki. Wykazują one jednak bardziej przewlekły charakter.

W chorobie występują pojedyncze lub mnogie podskórne guzy, czasem znacznych rozmiarów. Guzy ulegają z czasem rozmiękaniu i przebiciu. Mogą tworzyć się przetoki a rany pozostawiają często głębokie i rozległe blizny. Lokalizacja guzów pokrywa się z rozmieszczeniem gruczołów apokrynowych w skórze człowieka. Choroba trwa kilka miesięcy, ale jej przebieg może być wydłużony nawet do roku. Chory odczuwa niekiedy bardzo nasiloną bolesność w okolicy zmian.

Leczenie ropni mnogich pach polega na nacinaniu guzów, stosowaniu roztworów odkażających i maści z antybiotykiem. Niekiedy podaje się szczepionki bakteryjne. W przypadku ciężkiego przebiegu choroby z licznymi, rozsianymi zmianami skórnymi, które nie odpowiadają na leczenie, stosuje się zabieg chirurgiczny. Wycina się zmiany chorobowe a ubytki uzupełnia przeszczepami skóry.