KASZEL

Kaszel powstaje na skutek gwałtownego wydalenia powietrza z dróg oddechowych w celu oczyszczenia ich z zalegających…