Układ moczowy

Układ moczowy.

Układ moczowy jest to układ, który ułatwia wydalanie zbędnych substancji z organizmu, np. mocznika, soli mineralnych.

Budowa narządów moczowych.

Do narządów moczowych należą: nerki, miedniczki nerkowe, moczowody, pęcherz moczowy i cewka moczowa.

  • NERKI narząd parzysty, lewa nerka jest nieco większa od prawej. Kształtem przypominają fasolę. Są zbudowane z części zewnętrznej – kory nerki i części wewnętrznej – rdzenia nerki.  Jednostkami morfologiczno – czynnościowymi nerek są nefrony. Liczbę nefronów w jednej nerce jest oceniana na prawie milion. Które składają się z ciałek nerkowych i kanalików nerkowych. Do czynności nerek zalicza się czynność zewnątrzwydzielniczą i wewnątrzwydzielniczą. Czynność zewnątrzwydzielnicza jest związana z tworzeniem się w nerkach moczu. Natomiast wewnątrzwydzielnicza dotyczy wytwarzania w nerkach związków aktywnych, wydzielanych do krwi renina-angiotensyna-aldosteron – wpływ na ciśnienie tętnicze krwi, erytropoetyny – wpływ na prawidłową erytropoezę, wpływ na układ kostny przez produkcję aktywnych postaci witaminy D3
  • MIEDNICZKI NERKOWE, znajdują się we wnęce nerki i stanowią początek moczowodu, są zbudowane z 2-3 kielichów nerkowych większych i 8-10 kielichów nerkowych mniejszych
  • MOCZOWODY, jest to przewód długości ok. 33 cm i średnicy 0,8 cm, dość rozciągliwy, który łączy miedniczkę nerkową z pęcherzem moczowym. Ma za zadanie przekazać mocz produkowany w nerkach do pęcherza moczowego „zbiornika moczu”.
  • PĘCHERZ MOCZOWY, pojedynczy narząd zbierający mocz, spływający do niego porcjami z moczowodów. Pojemność jego może zmieniać się w szerokich granicach, przeciętnie 300-700 ml. Od tyłu do pęcherza wchodzą moczowody. Ku dołowi przechodzi on w cewkę moczową.
  • CEWKA MOCZOWA, ponieważ ma odmienną budowę u mężczyzn i u kobiet, wyróżnia się cewkę moczową męską i cewkę moczową żeńską.

Cewka moczowa męska odprowadza mocz i nasienie. Rozpoczyna się w pęcherzu moczowym a kończy na żołędzi prącia ujściem zewnętrznym cewki moczowej. Długość jej wynosi ok. 20 cm. Dzieli się na 3 części: sterczową, błoniastą i gąbczastą.

Cewka moczowa żeńska jest krótsza od męskiej bo 2-5 cm. Jej ujście leży 2-3 cm poniżej łechtaczki. Znacznie mniejsza długość cewki moczowej żeńskiej sprawia, że kobiety znacznie częściej chorują na  infekcje dróg moczowych.

Źródło: Apteka internetowa