Wybrane naturalne metody antykoncepcji

Metody naturalne antykoncepcji opierają się na obserwacji biologicznego rytmu płodności kobiety i ustaleniu dni płodnych. Plus tych metod jest to że są nieinwazyjne i całkowite bezpieczne dla zdrowia. Dzięki obserwacji własnego ciała kobieta uzyskuje dużą wiedzę o jego funkcjonowaniu. Jest świadoma zmian jakie w nim zachodzą, uczy się żyć zgodnie z własnym cyklem. Minus to trudność w ustalaniu dni płodnych przy nieregularnych miesiączkach. Nawet niewielkie przeziębienie, stres, zwiększony wysiłek fizyczny, zmiana klimatu mogą spowodować zachwianie przebiegu cyklu co utrudnia zewnętrzną ocenę objawów owulacji.

Wśród metod naturalnych wyróżniamy:

  • metodę termiczną (wskaźnik Pearla 1-20) – dni płodne określamy na podstawie pomiaru temperatury.
  • metodę owulacyjną inaczej Billingsów (wskaźnik Pearla 1-25) – dni płodne określamy na podstawie śluzu szyjkowego.
  • metodę objawowo – termiczną (wskaźnik Pearla 3-35) – dni płodne określamy na podstawie zmian temperatury oraz konsystencji i lepkości śluzu szyjkowego.

Co to jest wskaźnik Pearla?

Wskaźnik Pearla stosuje się do określenia skuteczności wybranej metody antykoncepcyjnej. Informuje on o liczbie nieplanowanych ciąż na 100 kobiet stosujących tę metodę przez rok. Im wartość wskaźnika Pearla jest niższa, tym metoda jest skuteczniejsza. Najpewniejszym sposobem w jaki kobieta może zabezpieczyć się przed niechcianą ciążą jest antykoncepcja hormonalna. Ma ona najniższy wskaźnik Pearla.