AXA – kompleksowe wsparcie w walce z nowotworem

Firma ubezpieczeniowa AXA od pięciu lat oferuje na rynku polskim produkty ubezpieczeniowe, które są ukierunkowane na ochronę życia i zdrowia Polaków. Działania AXA mają na celu przede wszystkim zachęcić Klientów do odpowiedzialnego podejścia do własnego życia i zabezpieczenia się na przyszłość przed nagłym zachorowaniem. Dlatego też do oferty AXA trafił produkt „Pomoc na Raka”, mający przede wszystkim znacznie złagodzić negatywne skutki finansowe związane z nowotworem i kompleksowo wesprzeć Klienta na drodze do zdrowia.

Polisa „Pomoc na Raka” kierowana jest do osób, które z różnych przyczyn obawiają się w przyszłości zachorowania na nowotwór. Dzięki niej osoba ubezpieczona, u której zostanie zdiagnozowany rak, otrzyma kompleksowe wsparcie AXA w formie finansowej, medycznej oraz merytorycznej., u której zostanie zdiagnozowany rak, otrzyma kompleksowe wsparcie AXA w formie finansowej, medycznej oraz mery

– Postaraliśmy się, aby zaoferować Klientom możliwie kompleksową opiekę na każdym etapie choroby, włączając kompendium wiedzy o chorobie i o tym, jak sobie z nią radzić – mówi Aleksandra Polakowska-Szymańska, ekspertka AXA od ubezpieczeń ochronnych.

Pomoc finansowa na każdym etapie choroby

Polisa AXA zapewnia ubezpieczonemu wsparcie finansowe w kluczowych fazach leczenia (rozpoznanie choroby, operacja medyczna, chemioterapii i/lub radioterapia). Aby zrekompensować choremu malejące dochody wynikające z choroby, AXA wypłaci comiesięczną rentę, nawet przez 12 kolejnych miesięcy, od momentu uzyskania przez ubezpieczonego prawa do świadczenia z tytułu rozpoznania nowotworu.

Dodatkowe świadczenia w ramach polisy „Pomoc na Raka”

– AXA, poza świadczeniami pieniężnymi, […], zapewnia też dostęp do specjalistycznych konsultacji i badań. Dajemy możliwość wykonania badań laboratoryjnych i diagnostycznych pozwalających na dokładniejszą diagnozę i monitorowanie przebiegu choroby (np. rezonans, tomografia, badanie PET). Gwarantujemy też pomoc w organizacji życia codziennego osoby zmagającej się z chorobą nowotworową, np. pomoc domową, rehabilitację, infolinię konsultacyjną. Oferujemy też konsultacje lekarzy specjalistów oraz Drugą Opinię Medyczną, przygotowywaną przez międzynarodowych ekspertów, mającą na celu potwierdzenie bądź nową diagnozę oraz rekomendowaną ścieżkę leczenia. Dodatkowo w opcji indywidualnej VIP „Pomoc na Raka” klienci mogą korzystać z porad dietetyka, karnetu sportowego, jak również dostaną od nas informacje, jakie badania profilaktyczne zgodne ze swoją grupą wiekową i płcią powinni wykonać – tłumaczy Aleksandra Polakowska-Szymańska.

W ramach polisy i określonych przez siebie limitów, ubezpieczony ma dostęp m.in. do:

  • ponad 700 placówek partnera medycznego AXA znajdujących się na terenie całego kraju,
  • bezpłatnych badań na terenie tych placówek (np.: badania laboratoryjne, histopatologiczne, biopsje, tomografie, USG i inne),
  • psychologa, psychoonkologa lub terapeuty,
  • transportu medycznego,
  • informacji, gdzie najszybciej może otrzymać specjalistyczną pomoc lekarską;

Ubezpieczenie „Pomoc na Raka” to pierwsze takie świadczenie w Polsce, które można kupić za pośrednictwem Internetu. Wystarczy wejść na stronę www.pomocnaraka.pl i postępować zgodnie z zaleceniami. Produkt ubezpieczeniowy dostępny jest także u agentów ubezpieczeniowych w placówkach AXA.

Działalność charytatywna na rzecz badań nad nowotworami

Firma AXA, oprócz kompleksowego produktu mającego zabezpieczyć osoby obawiające się w przyszłości zachorowania na raka, aktywnie wspiera również finansowo badania nad ryzykami dotyczącymi ludzkiego życia, a w szczególności badania związane z chorobami nowotworowymi. Firma ubezpieczeniowa, poprzez swoją fundację „AXA Research Fund”, wspiera naukowców oraz badaczy z całego świata w celu zdobycia wiedzy na temat ryzyk, jakie mogą zagrażać ludzkiemu życiu, środowisku i społeczeństwu.

– Ta wiedza jest oczywiście przede wszystkim pozyskiwana przez ekspertów pracujących w AXA, którzy poddają analizie dane z dostępnych już badań naukowych i na tej podstawie tworzą modele oceny ryzyk – mówi Aleksandra Leszczyńska, dyrektor komunikacji korporacyjnej AXA w Polsce.

AXA do roku 2007 przekazała 105 mln euro na wsparcie 401 projektów badawczych przeprowadzanych na terenie 27 państw, w tym badania prof. Mariano Barbacid, światowej sławy specjalisty z zakresu onkologii molekularnej, którego badania mają na celu rozwijanie innowacyjnych terapii nowotworów płuc i trzustki.