Podejrzenie POChP – co robić?

Kto powinien zachować szczególną czujność?

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc najczęściej ujawnia się po 40. roku życia. W równym stopniu chorują na nią kobiety i mężczyźni. W grupie ryzyka znajdują się przede wszystkim osoby palące papierosy (również biernie) oraz narażone na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem.

To właśnie tzw. smog jest obecnie uznawany za jedną z głównych przyczyn rosnącej zachorowalności na POChP. Problem ten jest szczególnie poważny w Polsce – nasz kraj ma jedną z najniższych jakości powietrza w całej Unii Europejskiej, a czołowe pozycje w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie zajmują miejscowości znajdujące się w naszym kraju.

Ponadto ryzyko zachorowania na POChP zwiększa się u osób, które pracują w bardzo niesprzyjających warunkach środowiskowych, wdychając pył i kurz, nie stosując przy tym środków ochronnych.

Niepokojące objawy POChP

Podejrzenie POChP najczęściej pojawia się wraz z zauważeniem u siebie pierwszych niepokojących sygnałów, które mogą wskazywać właśnie na wczesne stadium rozwoju choroby. Wyróżniamy tutaj cztery podstawowe objawy POChP:

  1. Przewlekły kaszel – nasilający się rano oraz wieczorem, mający charakter przewlekły, niezwiązany z przechodzeniem infekcji. Jeśli taki kaszel utrzymuje się tygodniami, to konieczne jest poddanie się diagnostyce w kierunku chorób układu oddechowego.
  2. Narastająca duszność – nie muszą pojawiać się w początkowej fazie choroby. Charakterystyczne dla POChP jest to, że duszność stopniowo narastaa. Najpierw pacjent obserwuje je w trakcie i tuż po wysiłku fizycznym, by z czasem odczuwać duszność nawet podczas odpoczynku. W końcu nie jest w stanie normalnie funkcjonować, trudności sprawia mu wykonywanie podstawowych czynności domowych, ubieranie się, przygotowywanie posiłków.
  3. Obniżona tolerancja wysiłkowa – na ten objaw POChP uwagę zwrócą przede wszystkim osoby aktywne, uprawiające sport czy wykonujące pracę fizyczną. Choroba stopniowo prowadzi do tego, że pacjent odczuwa silne zmęczenie nawet po stosunkowo niewielkim wysiłku. Problemy może sprawić mu nawet zwykły spacer, nie wspominając o wejściu po schodach.
  4. Odkrztuszanie plwociny – jeśli stało się to porannym i wieczornym rytuałem, a w dodatku plwocina ma wygląd śluzowo-ropny i zawiera krew, to trzeba pilnie zgłosić się na badania w kierunku POChP. Należy jednak pamiętać, że może to być objaw także innej choroby, włącznie z nowotworem płuc.

Więcej o podstawowych i tych mniej swoistych objawach POChP można przeczytać na stronie oddychajmy.pl.

Do kogo się zgłosić?

W przypadku podejrzenia POChP, na co mogą wskazywać powyższe objawy, zgłaszamy się do lekarza rodzinnego. Ten na podstawie badania i wywiadu z pacjentem skieruje go do poradni pulmonologicznej, w której będzie kontynuowana specjalistyczna diagnostyka.

Najważniejsze jest to, aby nie lekceważyć nawet umiarkowanych objawów Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc. Niestety, wiele osób zwleka z wizytą u lekarza, zrzucając swoje dolegliwości na karb np. alergii, astmy czy drobnej infekcji. Tymczasem opóźnienie rozpoznania choroby utrudni jej leczenie oraz niepotrzebnie narazi pacjenta na pogorszenie jakości życia.

Jak rozpoznaje się POChP?

Podstawowym badaniem stosowanym w diagnostyce Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc jest spirometria. Polega on na wykonywaniu wdechów i wydechów przezustnik zgodnie ze wskazówkami personelu medycznego.

Wynik badania pozwala ocenić natężoną pojemność życiową płuc oraz wskaźnik FEV1 (wyrażający objętość powietrza wydmuchanego w pierwszej sekundzie nasilonego wydechu). Na tej podstawie lekarz określa tzw. obturację, czyli zwężenie oskrzeli. Wynik poniżej dolnej granicy normy może wskazywać na POChP.

Ponieważ objawy sugerujące POChP mogą wskazywać także na szereg innych chorób (w tym towarzyszących POChP), to konieczne jest poddanie pacjenta kompleksowej diagnostyce, na którą składają się takie badania, jak:

  • RTG klatki piersiowej,
  • Echo serca,
  • badanie gazometryczne krwi z pulsoksymetrią,
  • EKG,
  • ocena tolerancji wysiłku – ergospirometria (próba wysiłkowa z pomiarem gazów w powietrzu oddechowym) oraz test 6-minutowego chodu.

Leczenie Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc

POChP powoduje nieodwracalne zmiany w dolnych drogach oddechowych. Mimo to stosuje się terapię, której celem jest przede wszystkim łagodzenie objawów,  poprawienie jakości życia pacjenta, umożliwienie mu w miarę normalnego funkcjonowania, zachowania podstawowej aktywności fizycznej oraz wykonywania codziennych czynności.