POJĘCIE UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO

POJĘCIE UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO

 

Istnieją różne terminy określające upośledzenie umysłowe :

– oligofrenia

– niedorozwój umysłowy

– ograniczenie sprawności umysłowej

Kostrzewski( napisał podstawy współczesnej diagnostyki psychologiczno – klinicznej niedorozwoju umysłowego u dzieci ) określa upośledzenie umysłowe jako „ istotnie niższy od przeciętnego ogólny poziom funkcjonowania intelektualnego , występujący włącznie z upośledzeniem w zakresie przystosowania się, wiążący się ze zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym”. Dzieci upośledzone umysłowo określa się umownie jako dzieci specjalnej troski, czasem stosuje się terminy ogólne : dzieci anormalne, defektywne. Większości wymienionych terminów wskazuje się na ważny składnik upośledzenia umysłowego: na ograniczenie, zuburzenie funkcji umysłu. Ograniczona sprawność umysłowa jest główną cechą upośledzenia umysłowego, jednakże nie jedyną. Występują często dodatkowe zaburzenia psychiczne jak np., w rozwoju uczuć i woli. W rozwoju dzieci upośledzonych umysłowo w porównaniu z rozwojem dzieci normalnych niektóre funkcje pojawiają się ze znacznym opóźnienie. Czasem ich niesprawność trwa długo, czasem brak im precyzji, to

znów rozwój poszczególnych funkcji jest nieharmonijny, raz zahamowany, innym razem nadmiernie pobudzony. Zaburzenia w rozwoju psychofizycznym dziecka upośledzonego umysłowo mogą we wczesnym okresie jego życia zakłócić różne funkcje jego organizmu np. funkcje narządów ruchu, wykształcenie się mowy, prawidłowość wzrostu i wagi, ostrość wzroku i słuchu. Każde dziecko upośledzone umysłowo jest obarczone nieprawidłowościami i zaburzeniami funkcji psychicznych, oraz fizycznych o różnych wymiarach i o różnym nasileniu. Od 1968 roku dla określenia stopnia niedorozwoju dziecka służy czterostopniowa klasyfikacja, opracowana w Ameryce przez Towarzystwo do Badań nad Upośledzeniem Umysłowym. Najlżejszy stopień to lekki niedorozwój umysłowy, cięższy – niedorozwój umiarkowany, dalsze to niedorozwój znaczny i głęboki. Dzieci upośledzone w stopniu lekkim stanowią najliczniejszą grupę wśród wszystkich dzieci z ograniczoną sprawnością umysłowa.