Nowotwory

Objawy

Nowotwory stanowią grupę ponad 100 powiązanych ze sobą jednostek chorobowych, w których dochodzi do nadmiernego rozrostu dzielących się nieustannie komórek innych niż tkanka, w której rosną. Proces chorobowy może stopniowo rozprzestrzeniać się i zarażać otaczającą go zdrową tkankę, tworząc nowotwór złośliwy, który może objąć swymi przerzutami nawet odległe narządy. Nowotwór może zaatakować w każdym wieku i rozwinąć się w niemal każdej części ciała. Nowotwory złośliwe są drugim po chorobach serca powodem śmierci w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych.

Są jednak i dobre wiadomości większości typów nowotworów można zapobiegać, a jeśli nowotwór zostanie wcześnie wykryty, często jest wyleczalny. Można ograniczyć ryzyko rozwoju nowotworu, przechodząc regularnie potrzebne badania medyczne (przesiewowe), zwracając uwagę na pierwsze objawy i czynniki ryzyka, a także zdrowo się odżywiając. Duża część przypadków nowotworów złośliwych wynika bezpośrednio z nieodpowiedniego trybu życia (amerykańscy eksperci dowodzą, że co najmniej 35 procent wszystkich przypadków raka ma związek z dietą).

 

Przyczyny

Powstanie i rozwój nowotworów jest procesem złożonym i wieloetapowym. Rozwój nowotworu złośliwego choć czasami bywa bardzo szybki zwykle zajmuje wiele lat. Uważa się, że chorobę wywołuje szereg czynników, między innymi czynniki dziedziczne i środowiskowe, uszkodzenia genetyczne, dieta. Jest wiele czynników mogących do uszkodzenia komórek i przekształcenia ich w tak zwane komórki przedrakowe: dym papierosowy, niektóre chemikalia, azbest, promieniowanie rentgenowskie, ultrafiolet promieni słonecznych, a także smog. Czynnikiem rakotwórczym może być także nadużywanie alkoholu. Komórki przedrakowe mogą – ale nie muszą przekształcić się w komórki nowotworowe. Zniszczenie komórek i początek procesu nowotworowego może także spowodować długotrwałe działanie wolnych rodników.